Hae teksteja tästä tai internetversion tunisteilla!

18. syyskuuta 2007

Mikä ikä?

Ihmistä voi kuvata biologisin, sosiaalisin ja kulttuurisin tavoin.

Nuoruus on ikäkausi, joka sijoittuu noin 15-20 ikävuoden paikkeille. Nuoruus on murrosiän myöhempi vaihe, joka seuraa puberteettia eli varhaisnuoruutta.

Nuoriso ja nuoruus ovat kulttuurisidonnaisia käsitteitä.

Monissa kulttuureissa mitään nuoruudeksi kutsuttua ikävaihetta lapsuuden ja aikuisuuden välillä ei tunneta. Länsimaissa kulttuurissakin varsinainen nuorisokulttuurin itsenäinen osa-alue syntyi vasta 1950-luvulla.

Länsimaisen nuorisokulttuurin suuntauksia ovat olleet mm.
punkkarit, hopparit, hipit, skinit, hevarit
sekä Pissis, Amis, NörttiKeski-ikä on määrittelemätöntä aikaa elämässä, jolloin ihminen ei ole nuori eikä vanha.

Ajanjaksoa on yritetty määrittää useiden yritysten kautta, ja monet näistä päätyvät ihmisen keskimääräisen eliniän kolmanteen neljännekseen. Collins Dictionaryn mukaan keski-ikä ajoittuu suurin piirtein elinvuosille 40-60. OED antaa samankaltaisen määritelmän, mutta vuosille 45-60. Erik Erikson taas ajoittaa iän elinvuosille 40-65.

Vanhuus on tila, jossa ihmisen ruumilliset ja henkiset voimat alkavat heikentyä. Se johtaa lopulta kuolemaan.

Nykyihmiselle vanheneminen on yhä enemmän rasite. Koulutusyhteiskunnassa ihmisten oletetaan elävän pitkään ja pysyvän toimintakykyisinä, jotta he voisivat hyödyntää mahdollisimman hyvin kymmeniä vuosia kestänyttä koulutustaan. Vanhenemista hidastavia lääkkeitä tutkitaan parhaillaan.

(Lähde: WikiPedia)

Rupesin taas miettimään tuota ikäkysymystä.

Töissä siihen törmää melkein päivittäin. Monilla työpaikoilla ikääntyvä nainen on ”ongelmajätettä”, mutta mies kokenut osaaja. Ikärasismia!

Puhummeko kalenteri-iästä, biologisesta iästä vai psykologisesta iästä?

Kaikki ihmiset ikääntyvät samalla kronologisella vauhdilla (kalenteri-ikä), mutta biologisesti (fyysinen ikä) ja psykologisesti (koettu ikä) me vanhenemme eri tavoin ja eri nopeudella.

Ajalla mitattavan ikääntymisen lisäksi vanhenemiseen vaikuttavat muun muassa perimä, elintavat, sairaudet, ympäristö ja työ.

Ihminen voi olla biologisesti useita vuosia nuorempi tai vanhempi kuin kalenteri-iästä voisi päätellä. Ihmisen henkisen ja fyysisen suoritus- ja työkyvyn kannalta kronologista ikää ratkaisevampi on ns. biologinen ikä. Biologinen ikä on määriteltävissä erilaisten mittausten avulla.

Ihmisiä ei pitäisi lokeroida iän perusteella. Lue "kuusvitonen".

Linkki TekniikkaTalous lehden uutiskommentiin (Raija Hallikainen 5.3.2007):
Sä koskaan et vanheta saa!


Loma Teneriffa, Puerto de la Cruz

Viikko vierähti nopeasti aurinkoisessa Puerto de la Cruzissa. Käytiin mm. kasvitieteellisessä puutarhassa ja eläintarha Loro Parguessa.  Nau...